Προπτυχιακές Σπουδές
Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου: Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024
Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Τυπικό - Τρέχον/Θεανώ
Πρόγραμμα Εξετάσεων: Ιανουάριος - Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Τυπικό
Πρόγραμμα Εξετάσεων: Ιανουάριος